koste med hestehår

køkken fejekost

lille fejekost truket med sorte. lyse eller grå heste hår pris 175 kr

køkken fejekost

nr 216 fejekost 26 cm truket med sorte. lyse eller grå heste hår pris 250 kr

køkken fejekost

nr 216 mahogni fejekost 26 cm truket med sorte. lyse eller grå heste hår pris 260 kr

fejekost

nr 217 fejekost 32 cm truket med sorte. lyse grå heste hår pris 300 kr

skolekost

nr 372 skolekost 2 farvet truket med sorte. lyse eller grå heste hår pris 200 kr

Overskrift 1